The mystery of End House

14. November 2004 admin 0
 

The mystery of End House. エンド•ハウス怪事件,(その. [Endo Hausu Kai Jiken]. Mit: Hiroshi Shimokawa (Buch); Daiki Nishimura, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and […]

The adventure of the Christmas pudding

5. Dezember 2004 admin 0
 

The adventure of the Christmas pudding. (クリスマスプディングの冒険,(前編)プリンスからの依頼. [Kurisumasu Pudingu no Boken]. Mit: Yukiyoshi Ôhashi (Buch); Jôji Shimura, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot […]

4:50 from Paddington

9. Januar 2005 admin 0
 

4:50 from Paddington.(パディントン発4時50分,(その [Padinton Hatsu Yonjigojubun]. Mit: Shoji Yonemura (Buch); Masakazu Amiya, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 21-24 [Agasa Kurisuti […]

The Plymouth Express

6. Februar 2005 admin 0
 

The Plymouth Express. プリマス行き急行列車,(前編)客室内の死体. [Purimasu-yuki Kyuko-ressha]. Mit: Yukiyoshi Ôhashi (Buch); Masahiko Watanabe, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 25-26 [Agasa Kurisuti […]

Motive versus opportunity

20. Februar 2005 admin 0
 

Motive versus opportunity. 動機と機会. [Kieta Ryorinin]. Mit: Sukehiro Tomita (Buch); Yumi Kamakura, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 27 [Agasa Kurisuti […]

The disappearing cook

27. Februar 2005 admin 0
 

The disappearing cook. 消えた料理人,(前編)強引な依頼. [Kieta Ryorinin]. Mit: Shinzô Fujita (Buch); Masakazu Amiya, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 28-29 [Agasa Kurisuti […]

Sleeping murder

13. März 2005 admin 0
 

Sleeping murder. スリーピング•マーダー,(その. [Suripingu Mada]. Mit: Shoji Yonemura (Buch); Yoshitaka Makino, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 30-33 [Agasa Kurisuti no […]

Twenty-four Japanese thrushes

10. April 2005 admin 0
 

Twenty-four Japanese thrushes. 二十四羽の黒つぐみ. [Nijuyon-wa no Kuro-Tsugumi]. Mit: Masashi Sogo (Buch); Yoshitaka Makino, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 34 [Agasa […]

The case of Davenheim’s disappearance

17. April 2005 admin 0
 

The case of Davenheim’s disappearance. ダブンハイム失踪事件. [Dabunhaimu Shisso Jiken]. Mit: Sukehiro Tomita (Buch); Yumi Kamakura, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; […]

Death in the clouds

24. April 2005 admin 0
 

Death in the clouds. 雲の中の死,(その. [Kumo no Naka no Shi 1]. Mit: Yukiyoshi Ôhashi (Buch); Jôji Shimura, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot […]