The jewel robbery at the Grand Metropolitan

4. Juli 2004 admin 0

The jewel robbery at the Grand Metropolitan. グランド•メトロポリタンの宝石盗難事件. [Gurando-Metoroporitan no Hoseki Tonan Jiken]. Mit: Hiroshi Shimokawa (Buch); Yumi Kamakura, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great […]

The riddle of the cheap flat

18. Juli 2004 admin 0

The riddle of the cheap flat. (安マンションの謎. [Yasu Manshon no Nazp]. Mit: Masashi Sogo (Buch); Masahiko Watanabe, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot […]

Strange will

25. Juli 2004 admin 0

Strange will. 風変わりな遺言. [Fugawari na Yuigon]. Mit: Shoji Yonemura (Buch); Masakazu Amiya, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 03 [Agasa Kurisuti […]

The faultless maid

1. August 2004 admin 0

The faultless maid. 申し分のないメイド. [Moshibun no nai meid]. Mit: Sukehiro Tomita (Buch); Yumi Kamakura, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 04 […]

The ABC Murders

8. August 2004 admin 0

The ABC Murders. ABC殺人事件,(その. [Ebishi Satsujin Jiken]. Mit: Yukiyoshi Ôhashi (Buch); Shinichi Watanabe, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 05-08 [Agasa […]

The Prime Minister’s disappearance

12. September 2004 admin 0

The Prime Minister’s disappearance. 総理大臣の失踪,(前編)ドーバー海峡の追跡. [Soridaijin no Shisso]. Mit: Hiroshi Shimokawa (Buch); Katsutoshi Sasaki, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 09-10 […]

The riddle of the Egyptian tomb

19. September 2004 admin 0

The riddle of the Egyptian tomb. エジプト墳墓の謎,(前編)古代からの挑戦状. [Ejiputo-funbo no Nazo]. Mit: Masashi Sogo (Buch); Masayuki Ozeki, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and […]

Tape-Measure murder

3. Oktober 2004 admin 0

Tape-Measure murder. 巻尺殺人事件. [Makijaku Satsujin Jiken]. Mit: Shinzô Fujita (Buch); Masakazu Amiya, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 13 [Agasa Kurisuti […]

The case of the gold Ingots

10. Oktober 2004 admin 0

The case of the gold Ingots. 金塊事件. [Kinkai Jiken]. Mit: Sukehiro Tomita (Buch); Katsutoshi Sasaki, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; […]

The blue geranium

17. Oktober 2004 admin 0

The blue geranium. 青いゼラニウム. [Aoi Zeraniumu]. Mit: Masashi Sogo (Buch); Yoshitaka Makino, Naohito Takahashi (Regie). (Agatha Christie’s great detectives Poirot and Marple; 15 [Agasa Kurisuti […]